АМжСК-де оқу –
перспектива және басымдық!
Қоңырауды сұрау
Абитуриенттерге
Студенттер мен оқытушыларға
Ата-аналарға
Галерея
Аттестация

Алматы менеджмент және сервис колледжіне 2018-2019 оқу жылдарына қабылдау ҚАҒИДАСЫ

1. Жалпы қағидалар

1.1 Осы Алматы Менеджмент және сервис колледжінде оқуға қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес жасалды және Алматы менеджмент колледжіне оқуға қабылдау тәртібін белгілейді 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 ҚР Білім туралы Заңына сәйкес (19.04.2024 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен)

1.2. Алматы Менеджмент және сервис колледжіне Қазақстан Республикасының азаматтары, басқа мемлекеттердің азаматтары болып табылатын, негізгі жалпы, орта жалпы білімі бар ұлты қазақ адамдар, Қазақстан Республикасының заңнамасында, халықаралық шарттарда, келісімдерде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар қабылданады. Қазақстан Республикасының Білім беру ұйымдары.

Басқа шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдар оқу орындарына Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген тәртіппен қабылданады.

1.3. Ұқсас мамандықтар бойынша бастауыш кәсіптік білімі бар азаматтар қысқартылған, жеделдетілген бағдарламалар бойынша оқуға қабылданады;

Орта кәсіптік білімі бар азаматтар қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ақылы негізде қысқартылған мерзімде оқуға қабылданады.

2. Қабылдауды ұйымдастыру

2.1. Азаматтардың оқуға, түсу емтихандарын өткізуге және білім алушылардың құрамына оқуға өтініштерін қабылдауды ұйымдастыру үшін қабылдау комиссиясы құрылады, ол өз жұмысын 2024 жылғы 25.06-дан келесі мамандықтар бойынша бастайды:

 1. 04130100 – «Менеджмент»;
 2. 04110100 – «Есеп және аудит»;
 3. 04140100 – «Маркетинг»;
 4. 06130100 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамсыздандыру»;
 5. 1410000 – «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы»;
 6. 07161300 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және эксплуатация»;
 7. 10130300 – «Тамақтануды ұйымдастыру»;
 8. 10120100 – «Шаштараз өнері және сәндік косметика»;

2.2. Азаматтардың оқу орнына оқуға өтініштерін қабылдау 25 маусым мен 25 тамыз аралығында жүзеге асырылады. Күндізгі оқу нысанына түсу емтихандары 1 тамыздан 25 тамызға дейін өткізіледі.
2.3. Оқуға түсетін оқу орындарына оқуға қабылдау туралы өтінішке мыналар қоса беріледі:

 1. білімі туралы құжаттың түпнұсқасын;
 2. №075-Унысанындағы медициналық анықтаманы флюро-суретпен бірге (І және ІІ топтағы мүгедектер мен бала кезінен мүгедектер үшін – медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысы);
 3. 3х4 өлшеміндегі 4 фотосуретті;
 4. Оқуға түсушінің жеке басын куәландыратын құжат (жеке куәлігі, төлқұжат немесе туу туралы куәлік) қоса ұсынылады. Оқуға түсушінің жеке басын куәландыратын құжат өзімен, ата-анасымен немесе заңды өкілдерімен ұсынылады.

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар тұрғылықты жері бойынша тіркелгендігі туралы белгісі бар, өздерінің мәртебесін анықтайтын құжаттарды ұсынады: 

 1. шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты;
 2. азаматтығы жоқ тұлғалар – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;
 3. босқын – босқынның куәлігі;
 4. баспана іздеуші тұлға – баспана іздеуші тұлғаның куәлігі;
 5. оралман – оралманның куәлігі.

Кешенді тестілеу сертификатын (жоғарғы оқу орнына түсу үшін ағымдағы жылы кешенді тестілеуге қатысқан өткен жылғы түлектер) немесе ҰБТ нәтижелері туралы сертификатты (бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысқан ағымдағы жылғы түлектер) ұсынған тұлғалар қабылдау емтихандарынан босатылады.

3. Оқуға түсушілерге арналған қабылдау емтихандары:

 3.1 Орта буынды мамандарды даярлауды көздейтін, техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсушілерге арналған қабылдау емтихандары:

 1. жалпы орта білім үш пән (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) бойынша;
 2. негізгі орта білім – негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларының көлемінде екі пән (қазақ тілі немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән) бойынша жүргізіледі.

Білім беру ұйымдарындағы қабылдау емтихандары оқуға түсушілердің өтініштеріне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде жүргізіледі.

04130100 – “Менеджмент”; 04110100 — “Есеп және аудит”; 04140100 — “Маркетинг”; 06130100 – “бағдарламалық қамтамасыз ету”; 07161300 – “Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану”; 10130300 – “тамақтандыруды ұйымдастыру”; — математика. 10120100 – “Шаштараз өнері және сәндік косметика” мамандығы үшін — химия.

Негізгі жалпы білімі бар адамдар – негізгі жалпы білім берудің оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және математика).

Негізгі жалпы білімі бар тұлғалар – негізгі жалпы білім беретін оқу бағдарламаларының көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және математика).

3.2 Қабылдау емтихандары кешенді тестілеу нысанында жүргізіледі. Оқу орнына оқуға түсушілер қабылдау емтихандарын қазақ немесе орыс тілдерінде тапсыруды таңдау құқығына ие.

3.3 қабылдау емтихандары: – 1-нен 25 тамыз аралығында жүргізіледі.

4. Қабылдау емтихандарын өткізу:

4.1 тестілеу нысанындағы тестілік тапсырмалар (сұрақтар) саны – әрбір пән бойынша 25; әрбір тестілік тапсырмаға берілген дұрыс жауап 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге – 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша – 1 сағат 30 минут уақыт беріледі; дұрыс жауаптардың кодтары тестілеу аяқталғаннан кейін бірден ілінеді; тестілеу нәтижелері ол өткізілген күні хабарланады;

4.2 пәндер бойынша емтихандар нысанында қабылдау емтихандары нәтижелері бойынша алынған «3», «4», «5» бағалары қабылдау комиссиясымен мынадай шкала бойынша балдарға ауыстырылады: «3» бағасы – 8 балл, «4» – 17 балл, «5» – 25 балл.

4.3 Екінші орта кәсіптік білім алу жұмысын ұйымдастыру қабылдау комиссиясының мүшелерімен жүргізілетін әңгімелесу нәтижелері бойынша іске асырылады.

4.4 Тестілеу тапсырмаларын (сұрақтарын) бағалау кезінде бірыңғай талаптарды сақтау мен даулы мәселелерді шешуді қамтамасыз ету мақсатында, оқу орнына оқуға түсушілердің құқығын қорғау үшін аппеляциялық комиссия құрылады. Тестілеу нәтижесімен келіспеген азамат аппеляцияға беруге құқылы.

 4.5 Аппеляцияға өтініш беру тестілеу немесе қабылдау емтихандарының нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және өтініш берушінің қатысуымен бір күннің ішінде аппеляциялық комиссиямен қаралады.

4.6 Аппеляцияның шешімі комиссияның тізімдік құрамынан көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда төраға комиссиясы шешуші дауыс құқығына ие. Комиссияның жұмысы хаттамамен ресімделеді және оған төраға және комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

4.7 Пәндер бойынша тестілеуді қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.

5. Білім алушылар құрамына қабылдау

5.1 Азаматтарды колледжге білім алушылар құрамына қабылдау оқудың күндізгі нысанына конкурстық негізде 27 тамыздан 29 тамыз аралығында жүргізіледі. Бұл ретте қабылдау конкурсына үш пәннен 30 баллдан кем жинамаған адамдар жіберіледі.

5.2 АМжСК-не қабылдау мамандықтар, бөлімшелер, оқыту тілі бойынша қабылдау комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі.

5.3 АМжСК-нің қабылдау комиссиясына кешенді тестілеуге қатысқан және басқа колледждерге (училище) және жоо-на конкурс бойынша өте алмаған адамдарды белгіленген үлгідегі мемлекеттік сертификаттардың және кешенді тестілеу нәтижелерінің негізінде қабылдау құқығы беріледі.

5.4  Алматы менеджмент және сервис колледжі Білім беру басқармасына белгіленген нысандар мен мерзімдерге сәйкес оперативті статистикалық есептілік, ал қабылдауды өткізгеннен кейін он күндік мерзімнің ішінде – қабылдауды ұйымдастыру және өткізу бойынша мәтіндік есеп ұсынады

 Оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары