АМжСК-де оқу –
перспектива және басымдық!
Қоңырауды сұрау
Абитуриенттерге
Студенттер мен оқытушыларға
Ата-аналарға
Галерея
Аттестация

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Аталған ережелер нормативті-құқықтық құжаттарға сәйкес жасалған:

 • Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 маусымдағы №319 “Білім туралы” заңы
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Арнайы білім беру ұйымдарының қызметіне арналған типтік ережелер
 • АМжСК жарғысы
 • АМжСК ішкі еңбек тәртібі ережелері

1.2. Осы Ережелер Алматы қаласындағы менеджмент және сервис колледжіндегі студенттердің міндеттерін анықтайды және колледждің барлық студенттері үшін міндетті болып табылады.

II. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.1.​ Колледжде күндізгі бөлімнің оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және келесі жылы 30 мамырда аяқталады.

2.2.​ Оқу жылы екі оқу мерзіміне бөлінеді.  Семестрдің басталу және аяқталу мерзімі, емтихан сессиялары, өндірістік (кәсіби) практика оқу жылының басында колледж директорымен бекітілген білім беру үдерісінің жиынтық кестесі бойынша анықталады.

2.3.​ Колледждегі оқу сабақтары қатаң түрде кесте бойынша жүргізіледі.  Бір сабақтың ұзақтығы 1 сағат 30 минутты құрайды (екі академиялық сағат 45 минут).

2.4. Студенттер оқу семестрінің оқу пәндері бойынша оқу жоспарының талаптары орындалған жағдайда, сынақ және қорытынды аттестаттаудың басқа формалары қарастырылған жағдайда, кафедраның педагогикалық кеңесінің шешімі бойынша емтихан сессиясына жіберіледі.

2.5. АМжСК студенттері мамандандырылған (жолдама) оқу жоспарымен қарастырылған және оқу кестесіне енгізілген барлық оқу сабақтарына қатысуға міндетті.  Студенттердің қатысуы туралы есеп оқу сабақтарына қатысу журналында топтың старостасы жүргізеді.  Қатыспау себептері (себепті және себепсіз) колледж әкімшісінің жинақталған қатысу журналында көрсетіледі.

III. КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

Студенттер құқықтары:

 • Таңдаған мамандығы бойынша орта кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру бағдарламалары мен стандарттарына сәйкес білім алу;
 • Колледж ұсынатын қосымша (соның ішінде ақылы) білім беру қызметтерін алу;
 • «АМжСК студенттерін мадақтау туралы ережеге»  сәйкес мамандық бойынша білім беру бағдарламаларын игерудегі және қоғамдық жұмыстардағы табыстың әр түрлі моральдық көтермелеу;
 • Білім беру мекемесі анықтаған тәртіпте бір білім беру бағдарламасынан және (немесе) оқу формасынан екіншісіне ауысу;
 • Медициналық көрсеткіштер негізінде, сондай-ақ басқа да ерекше жағдайларда, тиісті құжаттарды қолдана отырып, колледж директорының шешімімен академиялық демалыс алу.
 • Әскери қызметке шақыруды Қазақстан Республикасының әскери қызмет туралы заңына сәйкес колледждің оқу мерзіміне ауыстыру.

IV. КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Колледж студенттерінің  міндеттері:

 • Колледж ережелерін, колледж әкімшілігінің бұйрықтары мен бұйрықтары, осы ережелері талаптарын орындау;
 • колледждегі оқу процесін реттейтін жергілікті ережелерге сәйкес білім беру қызметін жүзеге асыру;
 • белгілі бір мамандық бойынша колледжде жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының барлық талаптарын орындау (нормативті кезеңде);
 • пəндердің барлық талаптарын орындай отырып, оқу сабақтары кезінде пәндерді ұстану;
 • еңбекті қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын сақтау;
 • ауру жағдайында әкімгерге және медициналық орталыққа белгіленген нысандағы медициналық мекеменің сертификатын уақтылы алу;
 • колледждің ғимараттарында тазалық пен тәртіпті сақтау;
 • колледждің мүлкіне қамқорлық жасау, мүлікке зиян келтіргені үшін әкімшілік және материалдық жауапкершілікте болу;
 • сабақты себеппен босатқан жағдайда бұл туралы әкімшілікке хабар беру, анықтама немесе түсініктеме тапсыру;
 • топтағы кезекші міндеттерін орындау барысында оқу ғимаратындағы мүліктің тазалығы мен сақталуын қадағалау, сабақтың басталуына қажетті қосалқы материалдарды дайындауды қамтамасыз ету;
 • колледждегі кезекшілікке және қоғамдық қызметке қатысу;
 • колледжде қабылданған өткізу тәртібін қатаң сақтау;
 • қатаң киім стилін сақтау.

4.2. Колледж студенттеріне  тыйым салынады:

 • себепсіз сабақ босату;
 • колледжде сырт киіммен жүру (әкімшіліктің рұқсатымен жылдың суық мезгілінен басқа жағдайда);
 • сабақ барысында және қоғамдық шаралар барысында плеер және ұялы телефондарды пайдалану;
 • колледждің ғимараттарда, колледждің орталық кіреберістің алдында және спорт кешенінде шылым шегу;
 • колледжге мас қалпында келу;
 • колледж аумағында есірткі заттарын тұтыну және тарату;
 • оқытушылар мен құрдастарының қатысында лексикологияға жат сөздерді қолдану;
 • оқу сабақтары барысында аудиториядан оқытушының рұқсатысыз шығу;
 • колледж әкімшілігінің рұқсатысыз оқу және басқа да ғимараттардан әр түрлі құрылғыларды шығару;
 • білім беру мекемесінің ғимаратына және аумағына жарылыс қауіпті және өрт қауіпті заттарды әкелу.

V. ТӘРТІПТІК ӨТЕМ ЖӘНЕ МАДАҚТАУ ЖҮЙЕСІ

5.1 Бөлімнің педагогикалық кеңесінің шешімі бойынша колледждің ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін (соның ішінде жүйелі түрде негізсіз себептермен сабақ босату). Колледж кеңесі студенттерге қатысты келесі тәртіптік өтем шараларын қолдана алады:

 • ескерту,
 • сөгіс, қатаң сөгіс,
 • колледжден шығару туралы ескерту.
 • Оқу орнынан шығару.

5.2. Оқудағы жетістіктері үшін, сыныптан тыс, əлеуметтік маңызды қызметтің əртүрлі түрлері, колледж студенттері келесідей мадақтау түрлеріне ұсынылуы мүмкін:

Ауызша алғыс білдіру студенттердің оқу және оқудан тыс қызметіндегі бір реттік жетістігі жағдайында қолданылады.

Колледж директорының бұйрығымен жарияланған алғыс студенттің жеке ісіне жазылады, оқу жарты жылдығы қорытындысы бойынша студенттің оқу және оқудан тыс қызметтегі жетістіктері үшін айтылады.

Құрмет  грамотасы студенттерге оқу жылының қорытындысы бойынша оқу жетістіктері және колледждің қоғамдық өміріне белсене қатысқаны үшін беріледі.  

Мақтау қағазы  оқу жылын үздік және жақсы аяқтаған, үздік бағасы  75% кем емес студенттерге беріледі.  

Дипломдармен конкурстардың, фестивальдердің, шолулардың жүлдегерлері марапатталады.  Іс-шара салтанатты жағдайда өткеннен кейін бір айдың ішінде берілуі мүмкін.

Студенттің ата-аналарына алғыс хат колледждің қоғамдық өміріне белсенді қатысып, баланы тәрбиелеп отырған ата-аналарға беріледі.  Ата-аналар жиналысында оқу жылының қорытындысы бойынша дипломдармен марапаттау рәсімі өтеді.

Кубоктармен колледжде жүргізілетін тәрбие жұмысының шеңберінде колледжде өткізілген конкурстың жеңімпазы марапатталды.  Кубок командаға  тұрақты сақтауға арналады немесе ауыспалы болуы мүмкін.

Колледж түлектеріне айрықша жағдайларда колледждің дамуына зор үлес қосқаны үшін, шығармашылық белсенділігі үшін атаулы кубоктар тапсырылуы мүмкін.